GDPR

SPOLOČNOSŤ IFC MEDIA, s. r. o., sídlom: Landererova 8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 299 862 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.


Pri používaní webstránok www.rikplus.sk, www.rikplus.cz, www.rikplus.eu, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky uloženia a spracovania cookies sú:

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť súhlas alebo odmietnutie uloženia súborov cookies, a to v nastaveniach svojho webového prehliadača – povolením alebo odmietnutím uloženia cookies.

Povolenie použitia súborov cookies môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
- dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
- dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webstránkam www.rikplus.sk, www.rikplus.cz, www.rikplus.eu (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať alebo sa po niekoľkých týždňoch prípadne mesiacoch vymažú automaticky).

Užívateľ svojím súhlasom zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické zámery a zámery cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvreté osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmena nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

Odmietnutie súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať kompletnú funkčnosť webových stránok www.rikplus.sk, www.rikplus.cz, www.rikplus.eu.

Kontaktný formulár
Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Zatvoriť
Zatvoriť